Doroteja Bedenik

Doroteja Bedenik se je učila citre najprej pri Zvonku Podkoritniku in prof. Heleni Hartman. Leta 2009 je diplomirala na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu, v razredu prof. Georga Glasla. Na svoji glasbeni poti se je udeleževala različnih slovenskih in mednarodnih citrarskih tekmovanj in prejela visoka priznanja. Poleg solističnih nastopov sodeluje v različnih komornih sestavih. Izobraževala se je še na Centro Ricerca Divulgazione Musicale (IT) in v Rimu leta 2014 zaključila vzgojno-izobraževalni program po metodološkem sistemu Edgarja Willemsa in postala Willemsova učiteljica.
Sedaj poučuje citre in glasbeno uvajanje na Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju. Njeni učenci dosegajo vidne rezultate tako na državnih kot na mednarodnih tekmovanjih.