Dominik Cvitanič

Dominik Cvitanič (1984) je po končani nižji glasbeni šoli na Ptuju nadaljeval izobraževanje na Glasbeni gimnaziji v Mariboru. Po zaključeni maturi se je vpisal na Univerzo Jurja Dobrile v Pulju, smer klasična harmonika. Diplomiral je leta 2008 v razredu doc. prof. Slavka Magdiča in si pridobil naziv Akademski glasbenik – profesor harmonike.

V teku izobraževanja je kot solist in kot član različnih zasedb uspešno sodeloval na mnogih manifestacijah. Kot solist se je predstavil na treh tekmovanjih mladih slovenskih glasbenikov in treh mednarodnih tekmovanjih v Puli in dosegel vidna priznanja in nagrade. Kot član Akademskega harmonikarskega orkestra in harmonikarskega kvinteta je sodeloval na več mednarodnih tekmovanjih (Castelfidardo, Trst, Pula …) in posegel po najvišjih mestih. Koncertiral je na Histrija festivalu v Puli leta 2005 in 2006, v Slovenski filharmoniji, v Splitu, v Opatiji, v Novem Sadu, Smederevu, Skopju, na festivalu Re – muzici v Prištini, v Hannovru …

Izpopolnjeval se je na mednarodnih poletnih šolah pri profesorjih, kot so: Peter Soave (ZDA), Aleksander Skljarov (Rusija), Jury Shiskin (Rusija), Owen Murray (Velika Britanija), Elsbeth Moser (Nemčija) in drugih. Ob koncu izobraževanja je prejel s strani fakultete posebno priznanje za umetniško udejstvovanje in doprinos k promociji oddelka za glasbo skozi koncertno sezono.

Harmoniko poučuje na dveh glasbenih šolah: Glasbeni in baletni šoli A. M. Slomška Maribor in Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju.