Učenka Ajda se je z učiteljico Dorotejo udeležila seminarja za citre in jazz delavnice v Glasbeni šoli Domžale. Predavala je odlična skladateljica in violistka Barbara Grahor Vovk, ki je tudi avtorica obveznih skladb za Temsig 2024 v disciplini citre.