Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu

Pri pouku glasbene pripravnice, predšolske glasbene vzgoje in skupini Willems I izvajamo program glasbeno uvajanje po načelih Edgarja Willemsa in je namenjeno našim najmlajšim učencem. Učitelji jih skozi vodeno igro, delo in z zato namenjenim inštrumentarijem popeljejo v čudoviti svet glasbe. Otroci spoznavajo in razvijajo osnovna glasbena znanja – ritem, melodijo ter harmonijo. V njih želimo zbuditi in razviti glasbeno uho, se sproščeno izražati in krepiti čut za odličnost (preko glasbe v vseh življenjskih sferah). Premišljeno zasnovana pedagoška načela in sistematičen pristop jih tako pripravijo na pouk inštrumenta in glasbene teorije. Zajema tri stopnje, v katere so otroci vključeni večinoma glede na svojo starost.

1. stopnja3 – 4 leta
2. stopnja5 let
3. stopnja6 – 7 let