Anja Kolarič

Anja Kolarič se je z violino prvič srečala pri petih letih, prvo učno uro pa imela pri šestih letih. Nižjo glasbeno šolo je končala v Slovenski Bistrici pri profesorici Vesni Čobal. Od leta 2008 do 2012, se je izobraževala v Srednji šoli za glasbo in balet v Mariboru (ki se je v času njenega šolanja preimenovala v Konservatorij za glasbo in balet Maribor) pri profesorici Zorici Todorovič. V tem času se je udeležila večih tekmovanj (regijskih, državnih in mednarodnih) in masterclass-ov pri Helfriedu Fister-u, Latici Honda Rosenberg, Leonidu Sorokowu, Christosu Polyzoidesu, Galini Turčaninovi, Margheriti Marseglia. Po zaključeni maturi, je opravila sprejemni izpit na Universität für Musik und darstellende Kunst v Graz-u, v razredu profesorice Sylvi-je Elisabeth Viertel. V času študija se je izpopolnjevala na masterclass-ih pri Amiramu Ganzu, Benjaminu Schmidu in Thomasu Brandisu. Po zaključeni diplomi in pridobljenem nazivu ”Bachelor of Arts”, šolanje nadaljuje pri isti profesorici.
Tako kot klasična glasba, so jo vedno zanimale tudi ne-klasične zvrsti (ciganska glasba, klezmer, rock, blues, jazz, indijska glasba…).