Anita Pavkovič

Anita (Kralj) Pavkovič je svojo glasbeno pot pričela z igranjem klavirja v GŠ Lenart pri prof. Ireni Košmerl Leš. Šolanje je nadaljevala na Srednji glasbeni in baletni šoli (danes
Konservatorij za glasbo in balet) v Mariboru, kjer je maturirala iz glavnega predmeta klavir pri prof. Tatjani Dvoršak in vzporedno zaključila še solopetje pri prof. Alenki Češarek Krnjak. Kot 14-letna je pričela z vodenjem otroškega zborčka v domači župniji Sv. Trojica v Slov. goricah in se zaradi potrebe po znanju igranja na orgle, vpisala na Orglarsko šolo v Maribor kjer jo je poučevala prof. Barbara Rošer. Odločitev za študij po glasbeni gimnaziji ni bila lahka. Zanimalo jo je več glasbenih področij; od petja, kateremu se je intenzivno posvečala že od otroštva, do instrumenta, zborovstva in glasbene pedagogike. Odločila se je za študij glasbene pedagogike in orgel na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Na sprejemnem izpitu, ki ga morajo kandidati za študij orgel uspešno opraviti tudi s klavirsko igro, je bila tako uspešna, da ji je komisija predlagala še študij klavirja. Tekom študija se je udeleževala raznih seminarjev, koncertirala tako z orglami kot petjem, ter kot organistka sodelovala s komornim orkestrom Akademije za glasbo, pevskim zborom Glasbene matice Ljubljana ter dekliškim zborom Akademije za glasbo. Kot pevka je sodelovala s priznanimi slovenskimi orkestri; Big Band Orkester RTV Slovenija, Orkester Slovenske policije…, ter posegala po najvišjih nagradah na pevskih tekmovanjih in festivalih, doma in v tujini.
V letu 2014 je z odliko magistrirala iz glavnega predmeta orgle pri prof. Renati Bauer, Akademija za glasbo pa ji je za izredno pridnost, podelila diplomo s posebno pohvalo »Summa cum laude«. Po zaključenem študiju v Ljubljani, je uspešno opravila sprejemni izpit za podiplomski študij (master) na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v avstrijskem Gradcu, kjer je študij orgel poglobila pri prof. Waltherju Ulrichu.

Je zborovodkinja otroškega zbora Mlada srca župnije Sv. Trojica v Slov. goricah, ter dekliške vokalne skupine Vox Angelica. Kot učiteljica orgel, klavirja in korepeticij je zaposlena na Zasebni glasbeni šoli v samostanu
Sv. Petra in Pavla na Ptuju..