Neža Tement

Svojo glasbeno pot je začela že s sedmimi leti, ko so je začela obiskovati ure klavirja na glasbeni šoli v Radljah ob Dravi. Že v prvih letih glasbenega šolanja je spoznala, da bo to njen poklic in življenjsko poslanstvo. Tako je tudi na osnovni šoli od vsega začetka prepevala v šolskih zborih, v zadnjih letih pa je zbore tudi spremljala na klavir.

Tudi v gimnazijskih letih je bila glasbeno zelo aktivna. Obiskovala je splošno gimnazijo v Slovenj Gradcu, kjer je prepevala tudi v gimnazijskem zboru in sodelovala kot pianistka na raznih šolskih kulturnih prireditvah. V teh letih pa je začela tudi s prepevanjem v ženskem zboru Dominica Nova iz Radelj ob Dravi, kjer je občasno prevzela tudi korepeticije, obiskovala pa je tudi privatne ure iz klavirja. Sočasno je vodila še Cerkveni otroški pevski zbor Vuhred in Moški pevski zbor Vuhred. Delo z omenjenima zboroma ji je dalo prve zborovodske in dirigentske izkušnje.

Za študij je izbrala Pedagoško fakulteto v Mariboru, smer Glasbena pedagogika. Leta 2014 je za diplomsko nalogo z naslovom »Uprizoritve Wagnerjevih del na Slovenskem« prejela odlično oceno in tako zaključila svoj študij. Seveda pa je poleg obiskovanja fakultete  aktivno delovala tudi na glasbenem področju izven študija. S prepevanjem v zboru Dominica Nova in z vodenjem zborov iz Vuhreda je zaključila, ker sem se preselila v Maribor, začela pa je s prepevanjem v Komornem zboru Kor iz Markovcev pod vodstvom Daniela Tementa, v katerem prepeva še danes. Zbor tudi korepetira, napiše pa tudi kakšno priredbo. Zbor se lahko pohvali z več zlatimi priznanji iz mednarodnih tekmovanj, udeležuje pa se tudi tekmovanj po Sloveniji, kjer tudi dosega zavidljive rezultate.

V zadnjih nekaj letih pa prepeva tudi v Vokalni skupini PopKorn, ki deluje v istem društvu kot Komorni zbor Kor, kjer se ukvarjamo z izvedbami popularne glasbe v sofisticirani vokalni preobleki. Tudi za to skupino napiše kak aranžma, večkrat pa nastopa tudi solistično. Posebej ponosna pa je na Vokalno skupino Kokice, katere ustanoviteljica in vodja je, ker v njej prepevajo mlada, perspektivna dekleta, ki posegajo tako po klasičnem zborovskem repertoarju kot tudi po bolj popularnem.

Od leta 2019 je zaposlena na glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju, kjer poučuje nauk o glasbi.