Lija Frajnkovič

Ko sem se pri 11 letih želela vpisati h klavirju, me je moj dragi učitelj, prof. Anton Horvat, premamil s flavto. Po njegovem ponovnem posredovanju sem se namesto v srednjo medicinsko vpisala v srednjo glasbeno šolo. Prof. Metoda Gregl Trop me je prepričala in pomagala pri vpisu na glasbeni akademiji v Ljubljani, kjer sem diplomirala leta 1990.

Bila sem deležna mnogih božjih posegov na svoji poklicni poti, še večih v zasebnem življenju. Tako se od leta 1986 trudim služiti stvarstvu skozi poučevanje flavte. Menim, da je umetnost, in glasba kot prva, najmogočnejša zdraviteljica in stvarnikov dar nam, prebivalcem čudovitega planeta.