Učenci Glasbene pripravnice so pod vodstvom učiteljice Doroteje učiteljskemu zboru naše šole predstavili svoje delo in usvojeno glasbeno znanja v prvi polovici šolskega leta 2021/22, s katerim se impregnirajo po Willemsovem pedagoškem programu: razvrščajo tone po višini, taktirajo ob glasbenih izmišljarijah, gibljejo se ob klasični glasbi, spoznavajo notne vrednosti in berejo notne zapise, pojejo na solmizacijske zloge, prepoznajo intervale od prime do oktave, durove-molove-zmanjšane-zvečane kvintakorde, ob petju izvajajo na različna tolkala ritem-dobe-poddelitev, igrajo na metalofone, spoznavajo instrumente, na katere bodo lahko igrali že v jeseni……….Njihov nastop nas je navdušil!

ČESTITKE učiteljici in učencem, ki se jih že veselimo pri pouku instrumentov!