V šolsko leto 2021/22 vas vabimo z uvodno mašo 1.9.2021 ob 17.00 uri v župnijski cerkvi in z delitvijo individualnih urnikov po maši! Zelo se veselimo skorajšnjih srečevanj na bližino, za ohranjanje katere se bomo trudili z varovanjem zdravja drug drugega.
Pouk bo potekal po »modelu B«, po katerem smo tudi zaključili preteklo šolsko leto: za učence od 12. leta so priporočene zaščitne maske, vzdrževali bomo varno razdaljo in zračili učilnice.
Ostanimo zdravi in sočutni!