Spoštovani starši učencev baleta!
Ker se s ponedeljkom, 18.5.2020 vrača celotni pouk v glasbene šole, vas učitelj Vadim pričakuje v Viktorinovi dvorani od ponedeljka po urniku, ki je zaradi uveljavljanja varnostnih določil malenkost spremenjen.
Prosim, da pridete k pouku:
Ponedeljek:
1. skupina 16.10-16.55
2. skupina 17.05-18.05

Četrtek:
1. skupina 15.20-16.05
2. skupina 16.10-16.55
3. skupina 17.05-18.05

Starši spremljate otroke do vhoda v stavbo, kjer jih pričaka učitelj. V garderobi si razkužijo roke. Pri pouku bo učitelj skrbel za varnostno razdaljo med plesalci. Zaradi zračenja naj učenci prinesejo dodatna oblačila, primerna za pouk plesa. Pred odhodom iz stavbe si učenci razkužijo roke, učitelj jih pospremi do izhoda in poskrbi za posamično vstopanje naslednje skupine. Med poukom bodo vrata v stavbo zaklenjena, zaradi varnega vstopanja.
Veselim se z vami, da bo pouk spet stekel in bomo lahko v varnem plesnem druženju zaključili šolsko leto!