Nastop malih in velikih violončelistov iz razreda Zsofi Klacsman s korepetitorko Živo Horvat.